KNJIŽARA MOST ADM – DESPOTOVAC
Despota Stefana Lazarevića 31/2
35213 Despotovac
Tel.: 035 / 613 – 240
Mob.: 062 88 38 702
e-mail: knjizaramostadm@gmail.com
KNJIŽARA MOST ADM – JAGODINA
Kneza Lazara 44b
35000 Jagodina
Tel.: 035 / 240 – 800
Mob.: 065 8 633 144
e-mail: mostadmjagodina@gmail.com
PIB: 111774641
Matični broj: 65654946
160-6000000017194-71
Banca Intesa a.d. Beograd

Pošaljite nam poruku: